Przejdź do treści

Optymalizacja Podatkowa

Co to jest optymalizacja podatkowa?

Optymalizacja podatkowa polega na wprowadzeniu rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie obciążeń podatkowych oraz zwiększenie płynności finansowej firmy. Optymalizacja może obejmować zobowiązania wynikające z różnego typu podatków – CIT, PIT, czy VAT. Pojęcie optymalizacji podatkowej nie posiada określonej definicji w przepisach prawa podatkowego. Optymalizacja ma za zadanie doprowadzić do zmniejszenia obciążeń fiskalnych do najdogodniejszego poziomu dla podatnika.

Na optymalizację podatkową składają się określone czynności takie jak:

– planowanie podatkowe jest to szereg działań prowadzących do minimalizacji podatków oraz do zniwelowania ryzyka i przywrócenia równowagi,

– oszczędzanie podatkowe,

 – stworzenie spółki europejskiej,

– unikanie opodatkowania przy użyciu legalnych instrumentów (korzystanie z ulg, zwolnień, odliczeń),

– prowadzenie działalności jako spółka osobowa zamiast kapitałowej, dzięki czemu w prosty sposób można uniknąć podwójnego opodatkowania,

– budowanie zagranicznych spółek holdingowych,

– budowanie podatkowych grup kapitałowych,

– restrukturyzacja i połączenie spółek,

– wybór odpowiedniej formy opodatkowania,

– rozliczanie strat podatkowych.

Głównym założeniem optymalizacji jest płacenie najniższych z możliwych podatków przy pomocy odpowiednich stosunków gospodarczych. Istotna jest maksymalizacja zysku, a nie zobowiązań podatkowych. Działania, na które mówi się, że są optymalizacją podatkową pozostają całkowicie legalne i nie mogą być traktowane jako uchylanie się od opodatkowania. Jednak czasem optymalizacja podatkowa rodzi pewne wątpliwości, szczególnie tzw. agresywna optymalizacja podatkowa, która polega na tym, że stwarza możliwości osiągnięcia korzyści podatkowych za pomocą transferu zysków do państw, w których obowiązują niskie stawki podatków. Podatnik ponosi mniejszy ciężar podatkowy dzięki sztucznej transakcji handlowej o ile założy spółkę w takim kraju. Polskie Ministerstwo Finansów przeciwdziała takim zrachowaniom jak agresywna optymalizacja w związku, z czym wydaje stosowne ostrzeżenia przed wykorzystywaniem takiego modelu działalności, który opiera się na rejestrowaniu spółek kapitałowych w państwach o niskich stawkach podatkowych przez przedsiębiorstwa działające na terenie Polski. Warto zauważyć jednak, że podatnicy, których firmy mają siedzibę na terytorium Polski, maja obowiązek płacenia podatków bez względu na miejsce ich osiągnięcia. Są dwie metody optymalizacji podatkowej:

– optymalizacja oparta o międzynarodowe planowanie podatkowe

– optymalizacja oparta o prawo polskie

Różnice między unikaniem, a uchylaniem opodatkowania

Różnica między optymalizacją podatkową, a uchyleniem opodatkowania jest duża, ponieważ optymalizacja podatkowa jest dozwolona i legalna, natomiast uchylanie się od opodatkowania to działanie zabronione i karalne. Uchylanie się od opodatkowania ma znamiona celowego wprowadzenia państwa w błąd i jest traktowane jako oszustwo. Każdy kto popełnia takie działanie na gruncie podatkowym, które wpływa na szkodę Skarbu Państwa narażony jest na odpowiedzialność karną lub karnoskarbową w związku z niepłaceniem podatku, który w określonych okolicznościach powinien był zapłacić.

Przykładem uchylania się od opodatkowania jest:

– zatajenie przedmiotu opodatkowania,

– zatajenie rachunkowe,

– fałszywe kwalifikowanie,

– zorganizowanie niewypłacalności,

– jawne niepłacenie podatków.

Reasumując celem optymalizacji podatkowej jest zmniejszenie zobowiązań podatkowych dzięki wykorzystywaniu działań dozwolonych przez przepisy prawa podatkowego. Część podatników ma prawo decydować, czy chcą być czynnymi podatnikami VAT, czy też skorzystać ze zwolnienia VAT, wykorzystując przywilej zwolnienia z podmiotowego VAT.

Gabriela Dudek