Przejdź do treści

Co dalej z polskimi samochodami wypożyczanymi we Francji?

  • przez

Zagadnie związane z wykorzystywaniem na terenie krajów europejskich, a zwłaszcza Francji  samochodów stanowiących przedmiot leasingu w Polsce jest coraz częstsze i towarzyszą temu coraz większe emocje – niestety głównie negatywne. Częstotliwość tego procederu oraz jego skutki są na tyle dostrzegalne na terenie Republiki Francuskiej, że uregulowanie kwestii wykorzystywania „polskich” pojazdów stało się ostatnio przedmiotem zainteresowania władz krajowych.

Oczywiście korzystnie z pojazdu zarejestrowanego w innym kraju członkowskim, co do zasady nie jest działaniem sprzecznym z prawem, jednakże nadmierny „eksport” polskich pojazdów oraz fakt, iż są to głównie atrakcyjne, sportowe i luksusowe pojazdy spowodował, że polskie tablice rejestracyjne zaczynają być częściej utożsamiane z masowym wykorzystywaniem ich przez ludzi kojarzonych z tzw. „półświatkiem”, a w najlepszym wypadku próbą obejścia wydatków związanych z wysokimi opłatami drogowymi.

W naszej praktyce wielokrotnie spotykamy się z sytuacją, w której polscy przedsiębiorcy obdarzają francuskich partnerów zbyt dużym zaufaniem przekazując im kosztowne samochody bez należytej staranności, często nawet nie posiadając z nimi pisemnej umowy lub nie dopełniając wymogów formalnych właściwych dla podnajmu leasingowanego pojazdu. Pracując z naszymi klientami posiadającymi pojazdy na terenie Francji staramy się zadbać o właściwe zabezpieczenie ich interesów, co często jest warunkiem niezbędnym nie tylko do legalnego i bezpiecznego wynajmu pojazdu, ale także w skrajnych przypadkach warunkuje uzyskanie wypłaty z polisy auto casco pojazdu.  Nie należą bowiem do rzadkości sytuacje, w których mamy wrażenie, iż leasingodawcy szukają wręcz powodu do wypowiedzenia umów leasingu, zaś ubezpieczyciele z zasady odmawiają prawa do wypłaty odszkodowania. Żeby przeciwdziałać takim skutkom warto zadbać zawczasu o dopilnowanie formalno-prawnych szczegółów biznesu, zwłaszcza że wspólne zadbanie o dobry i odpowiedzialny standard funkcjonowania wypożyczalni jest w interesie wszystkich uczestników tego fragmentu obrotu gospodarczego i być może pozwoli w sposób niezakłócony kontynuować prowadzoną działalność.

TC