Przejdź do treści

Nasz zespół

poznaj

Nasz zespół

Tomasz Ciałowicz

Tomasz specjalizuje się w Prawie zamówień publicznych i obsłudze sporów budowalnych. Tomasz doradzał przy pierwszych w Polsce inwestycjach z zakresu termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz energetyki. W toku praktyki zawodowej Tomasz zajmuje się kompleksową obsługa inwestycji infrastrukturalnych, świadcząc usługi prawne obejmujące obszar od uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji budowlanych, przez przygotowanie postępowań przetargowych, opracowanie wzorów umów w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC przez etap realizacji zakończony uzyskaniem pozwoleń zintegrowanych. Tomasz na bieżąco zajmuje się bieżącym doradztwem na rzecz podmiotów z zakresu energetyki i górnictwa, obsługując jednostki bezpośrednio odpowiedzialne za prowadzenie inwestycji.


Wśród podmiotów, na rzecz których Tomasz świadczył usługi znajdują się zarówno jednostki sektora finansów publicznych jak i czołowe podmioty z branży przemysłowej.
W ramach praktyki dydaktycznej od 2015 roku prowadzi wykłady z zakresu Prawa zamówień publicznych dla aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Anna Sobolewska-Sosno

Anna jako radca prawny specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa przewozowego, transportu, spedycji a także prawa administracyjnego i gospodarczego.


Wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy w organie kontrolnym Transportu Drogowego w Krakowie umożliwia jej kompleksową obsługę przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w tej branży, na każdym etapie postępowania. Obecnie zajmuje się doradztwem prawnym oraz reprezentacją przedsiębiorstw spedycyjnych, firm transportowych oraz budowlanych. Posiada również doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego.
Anna była uczestnikiem wielu kursów i szkoleń w przedmiocie współpracy sektora publicznego i prywatnego, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach studiów podyplomowych z zakresu Prawa Zamówień Publicznych, a także szkoleń eksperckich z Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w ramach projektu unijnego dla małopolskich radców prawnych.
Prywatnie Anna jest miłośniczką podróży i kotów – niezależnie od rasy.

Dominik Kuśmirek

Dominik ukończył studia prawnicze na Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego w Krakowie, broniąc pracę magisterską na temat „Uprawnień kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy ruchomych” Specjalizuje się w sprawach z zakresu służebności przesyłu, kredytów frankowych oraz rękojmi. W ramach dotychczasowej praktyki brał udział w przygotowywaniu strategii procesowych w sporach cywilnych, w szczególności z zakresu prawa zobowiązań. Swoje doświadczenie zdobył w krakowskich kancelariach oraz w sądzie. Ponadto do zakresu jego zainteresowań należy prawo gospodarcze oraz prawo własności intelektualnej.
Napisz

Porady prawne online