Przejdź do treści

Prawne aspekty funkcjonowania wypożyczalni pojazdów.

O działalności związanej z wypożyczaniem pojazdu do wykorzystania na rynkach zagranicznych z zamiarem dalszego podnajmu zrobiło się ostatnio głośno, za sprawą serii artykułów piętnujących lekkomyślność ludzi dysponujących zdolnością kredytową/leasingową, którzy łakomią się na pozornie łatwe źródło dochodów.

W moje ocenie jednoznaczne wskazanie, iż tego rodzaju działalność jest wręcz skazana na niepowodzenie i dotkliwe konsekwencje jest zbyt dużym uproszczeniem tematu. W toku naszej praktyki dość często spotykamy się z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu pojazdów i faktycznie skutki są różne ale z reguły można wyciągnąć jeden wspólny wniosek i to niezależny od rodzaju działalności. Należy dojść do przekonania, że jeżeli jakikolwiek przedsiębiorca uważa, że jedynym jego wkładem w przedsięwzięcie będzie wniesienie np. pojazdu i przysłowiowe pieniądze popłyną nieprzerwanym strumieniem, a wszystko będzie się „kręcić” niemal samoistnie to wydaje się że większość przedsięwzięć może być skazanymi na porażkę.

Nasza Kancelaria od lat współpracuje z przedsiębiorcami, dla których działalność związana z zarobkowym wynajmem pojazdu stanowi core business i jest to działalność rentowana. Jednakże rentowność jej nie wynika z faktu, że dzieje się to samo z siebie ale dlatego że wszelkie aspekty związane z funkcjonowaniem takiej działalności podlegają bieżącej kontroli i jeżeli sytuacja tego wymaga odpowiednim działaniom prewencyjnym. Warto podkreślić, iż równica w kosztach zakupu, zarejestrowania i utrzymania analogicznego sportowego pojazdu w Polsce i np. we Francji lub Hiszpanii zadecydowanie przechyla szalę korzyści na stronę polskiego przedsiębiorcy.

Wracając jednak do aspektów funkcjonowania działalności polegającej na wypożyczaniu pojazdów, na które należy zwracać szczególną uwagę winno się pewnie poświęcić kilka kolejnych artykułów jednakże uważam, że warto chociażby pokusić się pobieżne o wskazanie najistotniejszych. Przede wszystkim warto dokładanie weryfikować kontrahentów zagranicznych i zasady na jakich udostępnia się im pojazdy, a także zezwala na ich dalszy podnajmem. Lekkomyślne powierzenie wartego kilkaset tysięcy mienia podmiotowi niesprawdzonemu i niepotrafiącemu przedstawić rozsądnego zabezpieczenia to faktycznie pakowanie się w kłopoty. Co istotne, pomimo podnajmu pojazdu teoretycznie profesjonalnej wypożyczalni należy na bieżąco kontrolować trasy przejazdowe, po których porusza się nasz pojazd. Na przykład notoryczne, dłuższe kursy pojazdów np. przez granicę hiszpańsko-francuską powinny wzbudzić wzmożoną czujność wypożyczalni i wycofanie pojazdu od klienta, z uwagi na obawę wykorzystywania pojazdu np. do przewozu narkotyków.

Powyższe nie zmienia faktu, że o wiele kwestii powinniśmy zadbać jaszcze zanim pojazd opuści terytorium Polski. Najistotniejsze to ubezpieczenie i zabezpieczenia antykradzieżowe. Smutnym wnioskiem wynikającym ze „współpracy” z ubezpieczycielami jest to, iż często ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z rozszerzenia ochrony o tzw. „renta” jest iluzoryczna i ubezpieczycie podejmą wszelkie możliwe starania aby tylko uniknąć konieczności wypłaty odszkodowania. Szczęśliwe tu z pomocy przychodzi coraz liczniejsze orzecznictwo Sądów biorące w ochronę przedsiębiorców, którzy padli ofiarą „nadinterpretacji” ubezpieczycieli w zakresie różnicy pomiędzy przywłaszczeniem (co do zasady nie chronionym) a kradzieżą, za którą odszkodowanie powinno być wypłacone.

Ostatnią wartą poruszenia kwestią jest całkowicie bezkarna do tej pory działalność podmiotów zajmujących się szerokorozumianym śledzeniem pojazdów za pośrednictwem urządzeń radiowych lub wykorzystujących lokalizację GPS. W naszej ocenie to właśnie zaniechania lub lekkomyślność tych ostatnich podmiotów wielokrotnie doprowadziła do braku możliwości odzyskania pojazdu. W chwili obecnej wraz z naszymi klientami zainicjowaliśmy także postępowania procesowe przeciwko podmiotom zajmującym się monitorowaniem pojazdów i jesteśmy przekonani, że uzyskamy ochronę należnych nam praw, co czym zapewne będziemy informować w dalszych artykułach.

T.C.