Przejdź do treści

Odpowiedzialność Influencerów za reklamowane produkty.

fot. Adobestock

KIM JEST INFLUENCER I CZYM JEST INFLUENCER MARKETING?

Od dłuższego czasu, można zauważyć, iż media społecznościowe poprzez swój ciągły rozwój trafiają do coraz większego grona osób. Na przestrzeni ostatnich lat upowszechniły się takie platformy mediów społecznościowych jak YouTube, Instagram, TikTok czy też Twitch, które stały się nowym polem do tworzenia i rozpowszechnienia wszelkiego rodzaju treści. Wraz z wzrostem popularności mediów społecznościowych wzrastała także ilość twórców przedstawiających swoje treści na między innymi wyżej wskazanych platformach. Twórcy takich materiałów, posiadający znaczną ilość odbiorców zostali nazwani Influencerami.

Powszechność mediów społecznościowych wytworzyła nowe narzędzie marketingu jakim, jest Influencer marketing. Ten typ marketingu polega na komunikowaniu się Influencerów z odbiorcami za pośrednictwem zamieszczanych materiałów, które mają na celu wpływać na opinię konsumentów o produkcie czy usłudze.

KRYPTOREKLAMA (REKLAMA UKRYTA) i REKLAMA WPORWADZAJĄCA W BŁĄD

Nie ulega jakiejkolwiek wątpliwości, iż Influencer współpracujący z konkretną marką zachwalając jej produkt czy usługi tworzy reklamę. Zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji. W wyżej wskazanej sytuacji dochodzi do wystąpienia ukrytej reklamy, gdy Influencer pomimo otrzymanego wynagrodzenia za stworzenie reklamy zachwala skonkretyzowany produkt lub usługę w taki sposób, że odbiorca treści udostępnionej przez twórcę odczytuje to jako wyraz obiektywnej oceny. Jest to najbardziej powszechne naruszenie dokonywane przez Influencerów.

Ponadto na gruncie ustawy zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest także reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi.  Reklama wprowadzająca w błąd swym zakresem obejmuje m.in. ilość czy też jakość składników, możliwości zastosowania jak i przydatności usługi lub towaru.

RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ INFLUENCERA ZA REKLAMĘ

Influencer ponosi odpowiedzialność za reklamowane produkty na podstawie trzech ustaw. Pierwszą ustawą jest już wcześniej wspomnienia ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Na jej podstawie Influencer ponosi odpowiedzialność względem przedsiębiorcy, którego interes został zagrożony lub naruszony. Zgodnie z ww. ustawą można żądać aby Influencer między innymi: naprawił szkodę, usunął skutki niedozwolonych działań czy też zaniechał niedozwolonych działań.

Kolejno Influencer ponosi odpowiedzialność względem konsumentów na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Zgodnie z przedmiotową ustawą konsument, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać między innymi: naprawienia szkody na zasadach ogólnych, zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów czy też usunięcia skutków tej praktyki.

Ponadto twórca cyfrowy może ponosić odpowiedzialność na podstawie kodeksu cywilnego między innymi za naruszenie dóbr osobistych lub z tytułu czynu niedozwolonego.