Skip to content
Zobacz

Czym się zajmujemy?

Prawo przewozowe i transportowe

Obsługa prawna firm przewozowych i spedycyjnych

Porady w zakresie transportu towarów i przewozu osób

Doradztwo prawne i reprezentacja w postępowaniach dotyczących kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego

Spory sądowe i przedsądowe z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi

Redagowanie i weryfikacja umów, OWU, regulaminów

Spółki i prawo korporacyjne

Zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego

Kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych na potrzeby spółek i ich organów

Doradztwo korporacyjne

Przekształcenia organizacyjne spółek

Windykacja należności i powództwo przeciwegzekucyjne

Zamówienia publiczne i Partnerstwo publiczno-prywatne

Obsługa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie

Reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi

Doradztwo przy przygotowywaniu i wykonaniu projektów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Przygotowywanie i negocjowanie umów

Opiniowanie dokumentacji przetargowej

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Wszczęcie i prowadzenie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Obsługa prawna przedsiębiorstw w stanie upadłości

Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Doradztwo przy tworzeniu propozycji układowych oraz planów restrukturyzacyjnych

Reprezentacja podczas zgromadzeń wierzycieli, w ramach rady wierzycieli, wobec syndyka, zarządcy masy upadłości, a także w sporach sądowych

Infrastruktura i Budownictwo

Kompleksowa obsługa inwestycji infrastrukturalnych

Opracowywanie wzorów umów w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC

Kompleksowa analiza stanu prawnego nieruchomości

Negocjowanie, przygotowanie i weryfikowanie umów, w tym umów deweloperskich

Ustanawianie i znoszenie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach

Reprezentacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych

Służebności przesyłu

Ustalanie wysokości odszkodowania za ustanowienie służebności

Regulacja stanu prawnego urządzeń istniejących na nieruchomościach i wybudowanych na nich bez pozyskania tytułu prawnego

Reprezentacja w postępowaniu przed przedsiębiorcą przesyłowym

Negocjowanie i przygotowywanie umów

Reprezentacja w postępowaniu sądowym

Prawo pracy

Przygotowywanie opinii prawnych

Reprezentacja w procesach sądowych

Przygotowywanie regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, układów zbiorowych pracy

Przygotowywanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji oraz kontraktów menadżerskich

Pomoc w sprawach dotyczących równych warunków zatrudnienia, dyskryminacji oraz mobbingu

Prawo podatkowe

Analiza konsekwencji podatkowych planowanych modeli biznesowych

Reprezentacja w postępowaniach podatkowych, postępowaniach karnych i karno-skarbowych

Analiza umów z punktu widzenia skutków podatkowych

Wsparcie w doborze rozwiązań pozwalających zarówno korzystnie prowadzić biznes, jak również zakończyć działalność

Pomoc w procesie pozyskiwania i wyboru źródeł finansowania

Rozwiązywanie sporów

Przygotowanie i realizacja strategii postępowania

Zastępstwo przed sądami, organami administracji i innymi instytucjami powołanymi do rozpoznawania sporów

ADR (mediacje, negocjacje, arbitraż)

Reprezentacja w kontaktach z pozostałymi stronami sporu

Negocjowanie i zawieranie ugód oraz porozumień

Kancelaria

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Ciałowicza skupia doświadczonych prawników, zarówno z zakresu obsługi prawnej osób fizycznych, jak też prawnych.

Kancelaria specjalizuje się w sprawach gospodarczych świadcząc kompleksowe usługi prawne zarówno na rzecz przedsiębiorców ale także możemy poszczycić się także współpracą z osobami fizycznymi. Kancelaria posiada bogate doświadczenie nie tylko w fundamencie pracy profesjonalnego pełnomocnika, a to sprawach z zakresu Prawa cywilnego i procedury cywilnej ale także posiada wyspecjalizowane doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, a zwłaszcza w zagadnieniach związanych z obsługą zamówień publicznych, prawem przewozowym, czy szeroko rozumianą obsługą podmiotów gospodarczych.

poznaj

Nasz zespół

Tomasz Ciałowicz

Tomasz specjalizuje się w Prawie zamówień publicznych i obsłudze sporów budowalnych. Tomasz doradzał przy pierwszych w Polsce inwestycjach z zakresu termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz energetyki. W toku praktyki zawodowej Tomasz zajmuje się kompleksową obsługa inwestycji infrastrukturalnych, świadcząc usługi prawne obejmujące obszar od uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji budowlanych, przez przygotowanie postępowań przetargowych, opracowanie wzorów umów w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC przez etap realizacji zakończony uzyskaniem pozwoleń zintegrowanych. 

ania

Anna Sobolewska-Sosno

Anna jako radca prawny specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa przewozowego, transportu, spedycji a także prawa administracyjnego i gospodarczego.
Wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy w organie kontrolnym Transportu Drogowego w Krakowie umożliwia jej kompleksową obsługę przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w tej branży, na każdym etapie postępowania. Obecnie zajmuje się doradztwem prawnym oraz reprezentacją przedsiębiorstw spedycyjnych, firm transportowych oraz budowlanych. Posiada również doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego.

dominik

Dominik Kuśmirek

Dominik ukończył studia prawnicze na Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego w Krakowie, broniąc pracę magisterską na temat „Uprawnień kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy ruchomych” Specjalizuje się w sprawach z zakresu służebności przesyłu, kredytów frankowych oraz rękojmi. W ramach dotychczasowej praktyki brał udział w przygotowywaniu strategii procesowych w sporach cywilnych, w szczególności z zakresu prawa zobowiązań. Swoje doświadczenie zdobył w krakowskich kancelariach oraz w sądzie. Ponadto do zakresu jego zainteresowań należy prawo gospodarcze oraz prawo własności intelektualnej.

0
Lorem ipsum dolor
0
Lorem ipsum dolor
0
Lorem ipsum dolor
Sprawdź

Aktualności

Napisz

Porady prawne online