Dotyczy FDX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż tutejszej Kancelarii została zlecona obsługa spółki FDX sp. z. o.o. z siedzibą w Krakowie, zajmującej się sprzedażą przede wszystkim telefonów komórkowych oraz akcesoriów GSM. Chcąc wyjaśnić osobom uznającym się za poszkodowane aktualny stan faktyczny, a zwłaszcza przyczyny braku możliwości realizacji zobowiązań wyjaśniamy, iż w konsekwencji działań podjętych przez Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Poznaniu spółce zablokowano rachunki bankowe. Środki kontrahentów przeznaczone na realizacje transakcji zostały zabezpieczone na rachunku bankowym spółki i pozostają w dyspozycji Prokuratury. W konsekwencji powyższego spółka nie posiada na dzień dzisiejszy realnej możliwości prowadzenia działalności, a co za tym idzie nie jest w stanie zrealizować zobowiązań w zakresie dostaw towarów oraz serwisów urządzeń. Jako pełnomocnicy aktualnie szacujemy listę osób, co do których nasz Mocodawca nie wykonał swoich zobowiązań i będziemy dążyć do zwolnienia przez Prokuraturę środków należnych kontrahentom FDX sp. z o.o. z tytułu niewykonania zobowiązań. Szczegółowych informacji udzielać będziemy pod adresem mailowym: kancelaria.fdx@cialowicz.pl W najbliższym czasie planujemy także uruchomienie numeru telefonu pod którym osoby czujące się poszkodowanymi będą mogły uzyskać informacje.